המכללה האקדמית להנדסה - אורט בראודה
ת.ד. 78 כרמיאל, 21982, טל: 9901911-04, פקס:9882016-04, דואר אלקטרוני: braude@ort.org.il
המחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה
המחלקה להנדסת תעשייה וניהול
המחלקה להנדסת תוכנה
המחלקה להנדסת מכונות
המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
המחלקה להוראה
היחידה למתמטיקה
היחידה לפיזיקה
בית ספר להנדסאים
היחידה לתקשוב
שרת סרטים
לימודי המשך
היחידה ללימודי אנגלית